Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź

Warunki przyjęcia

  1. Do zakładu przyjmujemy pacjentów wymagających długoterminowej oraz poszpitalnej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz kontynuowania leczenia farmakologicznego.
  2. Przyjmujemy wyłącznie pacjentów zdiagnozowanych i w fazie stabilizacji objawów chorobowych.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do ZOL Dar-Med

  1. Wniosek podpisany przez pacjenta.
  2. Zaświadczenie lekarskie wraz z załącznikiem (wypełnia lekarz POZ lub lekarz danego zakładu opieki zdrowotnej).
  3. Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szpitalna lub pracownik socjalny).
  4. Skala Barthel (wypełnia lekarz POZ lub lekarz danego zakładu opieki zdrowotnej).
  5. Badania (morfologia pełna, OB, mocz, posiew moczu, RTG klatki piersiowej, EKG z opisem, ew. karta informacyjna leczenia szpitalnego).
  6. Odcinek emerytury lub renty oraz decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia.
  7. Kserokopia Dowodu Osobistego.

Wzory druków do pobrania w formacie PDF

Dokumenty zapisane są w formacie pdf. Jeśli nie mogą Państwo otworzyć ich na swoim komputerze należy pobrać program Adobe Acrobat Reader klikając tutaj.

A. I A. Karos Dar-Med Spółka Jawna

Adres : ul. Mylna 2, 93 - 372 Łódź

E-mail: biuro@dar-med.pl

Tel.: +48 (42) 682 92 62

Faks: +48 (42) 682 92 65

Tel kom. : +48 783 977 017

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź
created by hokito.pl