Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź

Nasza Oferta:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Dar-Med jest ośrodkiem o profilu ogólnym, z nastawieniem na fachową, specjalistyczną rehabilitację ortopedyczną i poudarową.

Zapewniamy mieszkańcom całodobowe świadczenia opiekuńcze dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb, uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność i poszanowanie praw pacjenta.

Z.O.L. Dar-Med jest ośrodkiem prywatnym. Jednak umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwia realizację usług dla pacjentów w ramach NFZ. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70 % emerytury lub renty. Pozostałe koszty opieki i rehabilitacji pokrywa NFZ, zgodnie z zasadami ich rozliczania.

Istnieje możliwość pobytu pacjenta w placówce za pełną odpłatnością. Miesięczny koszt pobytu wynosi 4400,00 zł. W szczególnych sytuacjach – istnieje możliwość negocjacji ceny.

W celu realizacji naszych zadań zatrudniamy sprawdzony personel o wysokich kwalifikacjach, który zapewnia fachową, serdeczną opiekę mieszkańcom tego ośrodka.

Lekarze:

Logopeda

Psycholog

Terapeuta zajęciowy

Pielęgniarki

Fizjoterapeuci

Opiekunowie pacjenta

A. I A. Karos Dar-Med Spółka Jawna

Adres : ul. Mylna 2, 93 - 372 Łódź

E-mail: biuro@dar-med.pl

Tel.: +48 (42) 682 92 62

Faks: +48 (42) 682 92 65

Tel kom. : +48 783 977 017

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź
created by hokito.pl